No. 2 - Year 14 - 06/2024
10.15291/sic/2.14

Note About Contributor(s)

Chloe Aridjis

Chloe Aridjis meksička je spisateljica rođena u New Yorku, a trenutačno nastanjena u Londonu. Napisala je tri romana: Book of Clouds (Knjiga oblaka, prevele Jagoda Splivalo-Rusan i Giga Gračan), u Francuskoj nagrađen za najbolji prvijenac na stranom jeziku, Asunder i Sea Monsters za koji je 2020. dobila Nagradu PEN/Faulkner. Bavi se i likovnom umjetnošću, pa je tako u galeriji Tate Liverpol postavila izložbu posvećenu Leonori Carrington. Studirala je komparativnu književnost na Harvardu, a doktorirala na Oxfordu na temu odnosa magije i poezije u francuskoj književnosti 19. stoljeća. Najnovija joj je knjiga Dialogue with a Somnambulist: Stories, Essays and a Portrait Gallery.