No. 2 - Year 11 - 06/2021
10.15291/sic/2.11

Note About Contributor(s)

Karla Žagi, Catholic University of Croatia, Croatia

(karla.zagi@unicath.hr)

Karla Žagi trenutno radi kao asistentica na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, gdje sudjeluje kao suradnica na nekoliko predmeta: Sociologija hrvatskog društva I, Odabrane teme iz sociologije I, Odabrane teme iz sociologije II, Društvo i korupcija te uskoro na izbornome predmetu Sociologija migracija. Sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata, kao što su „Modernizacijski stres, mladi i migracije“, „Interdisciplinarno istraživanje manjih urbanih zajednica. Samobor – Stotinu godina nakon Milana Langa“, „Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj“, „Unapređenje financijske pismenosti mladih s ciljem optimizacije izloženosti rizicima i definiranja čimbenika koji utječu na razvijanje poduzetničke aktivnosti“. Karla Žagi studentica je 2. godine doktorskoga studija sociologije, uslijed čega radi na svojoj doktorskoj disertaciji na temu „Žensko lice suvremenih migracija: Akulturacijske strategije žena pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj“. Autorica je nekoliko radova, od kojih su neki „Društvene i modernizacijske promjene kao bitni elementi slabljenja pripovijedanja o nadnaravnim bićima“, „Family Background and Financial Literacy as a Prerequisite for Entrepreneurial Intention of University Students“ i „Migration – The Challenge and Opportunity for Sustainable Development“.