No. 1 - Year 9 - 12/2018
10.15291/sic/1.9
Literature and Culture

Pjesnička zbirka Paralaksa Ivane Čagalj kao postmoderni diskurs s elementima popularne kulture

DOI: 10.15291/sic/1.9.lc.11

Čagalj, Ivana. Paralaksa. Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Književni krug Split, 2017. str. 75.

Paralaksa Ivane Čagalj postmoderni je pjesnički opus koji je osvojio Nagradu Anđelko Novaković za 2016. godinu. Sadržajno je podijeljen u četiri cjeline: Osnovni pojmovi, Razgovarajmo o tekstu, Za one koji žele znati više te Zadatci za samostalan rad. Pjesnička je zbirka zanimljiva zbog ustroja koji oslikava nastavnu jedinicu, a njezin sadržaj zrcali određene elemente popularne kulture.

Prva cjelina donosi tumačenje pojma paralaksa. Pružena je njegova definicija, ali i odraz paralakse u životu lirskog subjekta koji će očuditi godišnja doba, dijelove dana, odnos grad-

-selo, kontrast crno-bijele boje, dopunjen šarenilom. Bit će očuđen i doživljaj ispijanja kave, čija je toplina povezana s onom božanskom. Navedene teme sadržaji su pjesama Paralaksa I.-V.

U skladu s naslovom prve cjeline, zbirka donosi pjesnički odraz važnih pojmova za razumijevanje principa paralakse. Pjesme su kako u čitavoj zbirci tako i u ovoj cjelini, popraćene tumačenjem naslova. U cjelini je predstavljena svakodnevica subjekta kroz stihove o sobi, bratu, ljudima. Pri tome je važno istaknuti komentar Dobrile Zvonarek kako biografizam nije kontekst za čitanje ove pjesničke zbirke već je tek usputna paralela (Čagalj 70), a iščitavanje te paralele bit će moguće i u preostalim cjelinama.

Poveznicu s popularnom kulturom već na prvi pogled oslikava pjesma Mercedes zbog pojma koji ima svoju potrošačku i kulturnu vrijednost, no detaljnije proučavanje zbirke otkriva mnoštvo značenja i mogućnosti tumačenja zapisanih stihova koji također imaju odlike popularne kulture. Ova cjelina već samim naslovima otkriva poigravanje sa značenjima. To se iščitava iz ovih naslova: Ljudi i Naši ljudi, Djeca, Muškarci te Oni (m, pl.) i One (fem, pl.) te također iz pjesama Švicarci i švicarci.

Druga je cjelina posvećena tekstu. Uvod u cjelinu i pojašnjenje dijaloga u diskursu ovako je oslikano: Razgovor o tekstu počinje slušanjem. Svatko je od nas dio diskursa i fokusirajući se samo na tekst koji izlazi iz nas – tekst koji smo mi (ja-tekst) kasapimo priču (Čagalj 36). Iz ovoga se dijalogizma diskursa može iščitati pedagoška namjera lirskog subjekta, što je u skladu s formiranjem zbirke kao nastavne jedinice.

Cjelina donosi i niz pjesama koje nude promišljanje o primjerenosti stihova, njihovoj analizi i prihvaćanju, ali i o nastanku poezije. Također, ponuđen je niz pojmova koji predstavljaju diskurs lirskog subjekta. Riječ je o prijateljstvu, tijelu za vrijeme menstrualna ciklusa i njegovu epitetiranju kao lijepoga nakon prestanka ciklusa. Posljednje neizbježno doziva onu karakteristiku pop-kulture u kojoj je pojavnost bitna i iznimno važna za prihvaćanje u društvu.

Treća cjelina kao paralaksa duhovnoga namijenjena je onima koji žele znati više. Izriče prisan odnos lirskog subjekta s Bogom s kojim proživljava i dijeli svakodnevicu.

Cjelina započinje unutarnjom borbom pjesničkog subjekta kako ne bi opsovao. Spomenuti su i neki elementi katoličke kulture poput Velikog četvrtka i Velikog petka te simbolike koju oni nose. Prisutno je postmodernističko poigravanje predajama o gradnji babilonske kulture i predajom o tome kako je Bog prvo sebi napravio bradu (u zastupljenoj pjesmi on ju je očerupao i to je dovedeno u vezu s Alpama i sa snijegom). Ni mali ljudi nisu ostali zapostavljeni zahvaljujući spomenu nekih elementa dječje kulture, primjerice Trnoružice, Snjeguljice i patuljaka te vila.

Posljednja cjelina zbirke odnosi se na zadatke koje imaginativni čitatelj treba izvršiti pred kraj nastavne jedinice o paralaksi. Zbog toga ne čudi izravno obraćanje čitatelju. Zadatak 1. pjesma je koja dovodi u vezu doživljaje čitatelja i čitanje podcrtavajući dubinski smisao te veze. Sljedeća pjesma pruža romantičarsko viđenje dana provedenoga u stanu. Zadatak 3, zapisala je autorica, predstavlja: Varijant[u] zadatka 2. Uz malo više optimizma (Čagalj 64). Pretposljednja pjesma zbirke donosi paralaktičko viđenje putovanja kroz različite kontinente, dok posljednja sadržava najbolji primjer paralakse i metaforički predstavlja put lirskog subjekta kako po različitim kontinentima tako i po paralaktičkim dimenzijama: jezik te rasuo / jezikom se ustoliči (Čagalj 66).

Pri čitanju ove zbirke nemoguće je ne primijetiti neka zvučna imena popularne kulture i tendencije koje se javljaju u suvremenosti zemalja u kojima je lirski subjekt boravio. Usredotočivši se na interpretaciju popularne kulture koju nudi John Fiske (12-130), može se primijetiti kako je ova zbirka odraz svakodnevice, kako kategorija ljudi nije stabilna kategorija te kako ispisani stihovi obiluju jezičnim igrama. Upravo obilata zastupljenost postmodernističkih igara i prisutnost ironizacije čine ovo djelo proizvođačkim u smislu mogućnosti kreiranja značenja. Zanimljiv je Fiskeov stav kako je jezik temeljen na kontekstu, a on je pak fizički, vremenski i društveni (132), a to je upravo ono što predstavlja pojam paralakse kao i čitava ova zbirka.

Pjesnička zbirka Ivane Čagalj postmodernistički je opus koji pruža mogućnost kreiranja različitih značenja i smisla na što je čitatelj ispisanim stihovima izravno pozvan.

Znanja metodike poslužila su autorici za konstruiranje imaginativne nastavne jedinice koja poziva čitatelja na pozorno i kreativno čitanje. Uz prisutnost elemenata popularne kulture, ova zbirka ima i svoju pedagošku dimenziju. To se očituje od samoga početka kada je pojašnjeno kako se paralaktički doživljaj može vrlo jednostavno očitovati odlaskom u knjižnicu. Uz to, čitava je jedna cjelina zbirke posvećena odnosu pjesničkog subjekta s Bogom, koji je doživljen kao bliska osoba itekako prisutna u njegovu životu.

Više je puta spomenuto kako ova imaginativna nastavna jedinica pruža mogućnosti kreiranja značenja, što upravo i jest kultura, produkt života i značenja propisivanih predmetima i događajima.

U školskom sustavu svaka jedinica ima svoje ishode i ciljeve. Tema ove jedinice jest paralaksa, a lirski subjekt se upoznao s tim pojmom, iščitavao ga je i očuđavao postmodernističkim igrama da bi se na kraju postigao ovaj cilj: jezik je rasuo doživljaje, razložio značenja te uz mogućnost različitih iščitavanja ustoličio pojam. Odvilo se to tako što je lirski subjekt shvatio paralaksu i njezine implikacije te ih primijenio u praksi. Također, na određeni je način ustoličena i ova zbirka. Ovjenčana nagradom, afirmirala je pjesnikinju te dala poticaj za daljnja promišljanja i interpretacije.

Bibliografija

Čagalj, Ivana. Paralaksa. Zaklada Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Književni krug Split, 2017.

Fiske, John. Popularna kultura. Preveo Zoran Paunović, Clio, 2001.

Note About Contributor(s)

Diana Njegovan, independent researcher, Italy

(diana.njegovan@gmail.com)

Diana Njegovan currently works in Trieste, where she teaches Croatian language and culture. She holds an M.A. degree in Croatian and Italian language and literature from the University of Split. She has also attended the University for Foreigners of Perugia and University of Trieste in an internship. From 2018 she publishes articles and papers about Italian and Croatian contemporary literature.