No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Iva Šarić, independent researcher, Croatia

(ivasariczd@gmail.com)

Iva Šarić doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz polja filologije i izabrana je u zvanje znanstvenog suradnika. Radila je na visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu (Université Lyon III, Université Blaise Pascal, Sveučilište u Zadru, Université Le Mirail, INALCO). Redovito sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima. Autorica je triju knjiga te više znanstvenih i stručnih članaka. Područja interesa: poetike proznih tekstova, suvremena francuska književnost, frankofoni strip, e-učenje, dječja književnosti i usvajanje drugog i stranog jezika.