No. 2 - Year 14 - 06/2024
10.15291/sic/2.14

Note About Contributor(s)

Ozren Biti, Institute of Ethnology and Folklore Research, Croatia

(ozren@ief.hr)

Ozren Biti , viši znanstveni suradnik u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Autor je triju knjiga, suurednik dvaju zbornika. Njegov akademski interes uključuje kulturne, medijske, sportske i celebrity studije, antropologiju rada i etnologiju svakodnevice.