No. 2 - Year 14 - 06/2024
10.15291/sic/2.14

Note About Contributor(s)

Tea Škokić, Institute of Ethnology and Folklore Research, Croatia

(tea@ief.hr)

Tea Škokić , znanstvena savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Autorica je triju knjiga (dvije u suautorstvu), suurednica četiri zbornika. Njezin akademski interes uključuje feminističku i rodnu antropologiju, antropologiju rada te etnografiju migracija i izbjeglištva.