No. 1 - Year 14 - 12/2023
10.15291/sic/1.14

Note About Contributor(s)

Velebita Koričančić, Universidad Anahuac México, México

Velebita Koričančić, rođena 1975. godine u Zagrebu, profesorica je književnosti, vizualne kulture i filma u Gradu Meksiku na Universidad Anáhuac México i Universidad Nacional Autónoma de México, gdje je i doktorirala je književnost (2011.); a magistrala je latinoameričke studije na Sveučilištu u Salamanci, u Španjolskoj. U Ministarstvu kulture Vlade Grada Meksika, (2016. – 2018.) radila je kao urednica kulturnih sadržaja i poveznica s međunarodnim autori(ca)ma na Sajmu knjiga Zócalo i festivalu pjesništva Di/verso.