No. 1 - Year 14 - 12/2023
10.15291/sic/1.14

Note About Contributor(s)

Dijana Jakovac

(dijana.jakovac@yahoo.com)

Dijana Jakovac rođena je u Rijeci, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala hrvatski i engleski jezik i književnost. Radi kao profesorica hrvatskoga i engleskog jezika i književnosti u osnovnim školama. Izvodi pripremnu nastavu hrvatskoga jezika za učenike inojezičare. Prijevodi proze i poezije s engleskog na hrvatski jezik objavljeni su joj u časopisu Gobshite Quarterly. Jedna je od suradnica u izradi priručnika Naš zavičaj: Primorsko-goranska županija za učenike osnovne škole.