No. 1 - Year 13 - 12/2022
10.15291/sic/1.13

Note About Contributor(s)

Danijela Paska, independent researcher, Croatia

(danijela.paska@gmail.com)

Danijela Paska rođena je 1996. godine u Hrvatskoj, a svoj diplomski studij završila je na Sveučilištu u Zadru. Diplomirana je antropologinja, etnologinja i sociologinja koja u svom diplomskom radu problematizira diskurs mentalnog zdravlja u kontekstu Republike Hrvatske na temelju analize javnih politika. Njezino polje znanstvenog interesa fokusira se na kritičko propitivanje odnosa moći u društvu s politikama reprezentacije i procesima subjektivizacije. Područje ovog rada, zajedno s njezinim interesom, korespondira s najnovijim perspektivama unutar socijalne antropologije, sociologije i kulturnih studija gdje se posebna pozornost stavlja na diskurs ljudskih prava unutar institucionalnih okvira i prakse.