No. 2 - Year 14 - 06/2024
10.15291/sic/2.14

Note About Contributor(s)

Marina Veverec

Marina Veverec studirala je anglistiku, modul književno prevođenje, i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru. 2019. i 2021. godine pohađa radionicu književnog prevođenja poezije „Pazi, poezija“ u sklopu festivala Vrisak, a 2022. ljetnu školu književnog prevođenja u organizaciji Britanskog centra za književno prevođenje i Nacionalnog centra za pisanje u suradnji sa Sveučilištem East Anglia. Radovi su joj uvršteni u antologiju Svjetlucaju ledene perle. Izbore prijevoda poezije na engleski jezik objavljuje u časopisima Harvard Review, Denver Quarterly, Exchanges, Asymptote, Relations i ANMLY. Na hrvatski ili engleski prevela je dijelove antologije Europa28: Žene o budućnosti Europe, roman Paul Daisy Lafarge, izbor iz poezije Sashe Dugdale Žalojad, zbirku pjesama Initial Coordinates Monike Herceg. Trenutačno radi na prijevodu zbirke pjesama Monike Herceg Lovostaj., koja će biti objavljena 2025. u Sandorf Passageu. Poeziju objavljuje u časopisima Poezija i Tema.