No. 1 - Year 12 - 12/2021
10.15291/sic/1.12

Note About Contributor(s)

Antonia Pintarić, University of Zadar, Croatia

(pintaricantonia@gmail.com)

Antonia Pintarić asistentica je na Odjelu za rusistiku Sveučilišta u Zadru. Apsolventica je na doktorskom studiju humanističke znanosti Sveučilišta u Zadru (mentorica R. Božić). Autorica je tri znanstvena rada – sva tri objavljena u međunarodnim publikacijama.