No. 1 - Year 12 - 12/2021
10.15291/sic/1.12

Note About Contributor(s)

Rafaela Božić, University of Zadar, Croatia

(rbozic@inbox.ru)

Rafaela Božić redovita je profesorica na Odjelu za rusistiku Sveučilišta u Zadru. Autorica je dviju znanstvenih monografija (Distopija i jezik, 2013.; Sintaksa i stih, 2018.), jednog sveučilišnog udžbenika (Sintaksa ruskoga jezika: jednostavna i složena rečenica, 2017.) i preko trideset izvornih znanstvenih radova objavljenih u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađivala je na znanstvenom projektu MZOS-a Književni minimalizam (voditelj prof. dr. Josip Užarević), a trenutno je voditeljica projektnog tima Sveučilišta u Zadru na Interreg projektu Revitalization an Reuse of the lost heritage in the Adriatic landscape – REVIVAL. Održala je više javnih predavanja u Zadru i pozvanih predavanja na visokoškolskim institucijama u Sankt Peterburgu, Moskvi, Beogradu i Göttingenu. U okviru programa Ceepus i Erasmus održala je predavanja na sveučilištima u Grazu, Ljubljani, Olomoucu i Lublinu. Članica je organizatorskog odbora više međunarodnih znanstvenih skupova te članica uredništava dvaju znanstvenih časopisa: Croatica et Slavica Iadertina i časopisa Cross-Cultural Studies: Education and Science.