No. 1 - Year 12 - 12/2021
10.15291/sic/1.12

Note About Contributor(s)

Sanja Đurin, Institute of Ethnology and Folklore Studies, Croatia

(sdurin@ief.hr)

Sanja Đurin , sociokulturna antropologinja, znanstvena suradnica na Institutu za etnologiju i folkloristiku, Zagreb. Diplomirala je filozofiju i opću lingvistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je i doktorirala socijalnu antropologiju na Institutum Studiorum Humanitatis u Ljubljani. Od rujna 2009. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Bavi se kulturnoantopološkim temama, istraživala je različite društvene niše obilježene neravnomjernom raspodjelom moći i njenim posljedicama, marginalizacijom i prekarizacijom (istraživala je poziciju zatvorenika, konobarica, LGBT osoba), kao i javnim politikama, o čemu je objavljivala u domaćim i stranim publikacijama. Bavila se i postkolonijalnim i migracijskim studijima, a trenutno istražuje odnos prema prirodi i aktivnosti na otvorenom kroz prizmu klimatskih promjena i ekoloških katastrofa.