No. 2 - Year 11 - 06/2021
10.15291/sic/2.11

Note About Contributor(s)

Sandra Ljubas, University of Zadar, Croatia

(sandra.ljubas1@gmail.com)

Sandra Ljubas diplomirala je njemački jezik i švedski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno studira na poslijediplomskom studiju Humanističkih znanosti (smjer: Jezikoslovlje) Sveučilišta u Zadru. Radi kao slobodna prevoditeljica s njemačkog i sa skandinavskih jezika. U znanstvenom radu bavi se strojnim prevođenjem i skandinavističkim temama.