No. 2 - Year 11 - 06/2021
10.15291/sic/2.11

Note About Contributor(s)

Edin Badić, University of Zadar, Croatia

(badic.edin@gmail.com)

Edin Badić diplomirao je engleski jezik i švedski jezik i kulturu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a trenutno studira na poslijediplomskom studiju Humanističkih znanosti (smjer: Interdisciplinarne humanističke znanosti) Sveučilišta u Zadru. Radi kao slobodni prevoditelj s engleskog i sa skandinavskih jezika. U znanstvenom radu bavi se znanošću o prevođenju i skandinavističkim temama.