No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Lovro Škopljanac, University of Zagreb, Croatia

(lskoplja@ffzg.hr)

Lovro Škopljanac rođen je u Zagrebu 1984. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine diplomirao komparativnu književnost i anglistiku, a 2008. japanologiju i konferencijsko prevođenje. U srpnju 2009. godine primljen na Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstveni novak pri Katedri za poredbenu povijest hrvatske književnosti. Doktorirao 2013. godine radom naslovljenim „Analiza prisjećanja na književna djela u empirijskih čitatelja”. Dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2012. godinu u kategoriji znanstvenih novaka (područje humanističkih znanosti) i Fulbrightove postdoktorske stipendije za ak. godinu 2016./2017.