No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Mark Lipoveckij

Mark Lipoveckij pseudonim je plodnog autora Marka Lejdermana, profesora na Sveučilištu Columbia. Bavi se književnošću kasnog socijalizma (druga polovica 20. stoljeća i prije raspada SSSR-a) te je autor jedne od prvih doktorskih disertacija o ruskom postmodernizmu. Jedan je od vodećih istraživača stvaralaštva Dmitrija Prigova. Neke su od njegovih knjiga sljedeće: Povijest ruske književnosti (A History of Russian Literature, Oxford, 2018.); Kriza postmoderne: od Lolite do Pussy Riot (Postmodern Crises: From Lolita to Pussy Riot, Boston, 2017.), Šarmovi ciničkoga uma: transformacije trikstera u sovjetskoj i postsovjetskoj kulturi (Charms of the Cynical Reason: The Transformations of the Trickster Trope in Soviet and Post-Soviet Culture, Boston, 2011.), Ruska književnost 20. stoljeća: 1950-e – 1990-e godine (Russkaja literatura XX veka: 1950-e – 1990-e gody, s Naumom Lejdermanom, Moskva, 2001.; šest izdanja).