No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Ivana Klešković

(ivana_kleskovic@hotmail.com)

Ivana Klešković upisala je 2015. godine, nakon završetka jezične gimnazije u Dubrovniku, Filozofski fakultet u Zagrebu – dvopredmetni studij Ruskog jezika i književnosti i Engleskog jezika i književnosti. 2019. godine postaje sveučilišni prvostupnik engleskog jezika i književnosti te upisuje diplomski studij – nastavnički smjer. Iste godine postaje sveučilišni prvostupnik rusistike obranom završnog rada pod naslovom "Breza u ruskoj frazeološkoj slici svijeta" ("Bereza v russkoj frazeologičeskoj kartine mira") te potom upisuje diplomski studij – prevoditeljski smjer.