No. 3 - Year 10 - 06/2020
10.15291/sic/3.10

Note About Contributor(s)

Ana Haramustek

(aharamus@ffzg.hr)

Ana Haramustek , student je ruskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.