No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Ana Haramustek

(aharamus@ffzg.hr)

Ana Haramustek , student je ruskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.