No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Matea Krnić

(matea271996@gmail.com)

Matea Krnić završila je Gimnaziju Antuna Vrančića u Šibeniku, smjer Jezična gimnazija. Studira dvopredmetni studij Ruskog jezika i književnosti i Kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2019./2020. završava preddiplomski studij.