No. 3 - Year 10 - 06/2020
10.15291/sic/3.10

Note About Contributor(s)

Luka Huzjak

Luka Huzjak student je Sveučilišta u Zagrebu. Završio je dvopredmetni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti i slovakistike. Trenutno je na drugoj godini doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture.