No. 2 - Year 13 - 06/2023
10.15291/sic/2.13

Note About Contributor(s)

Luka Huzjak

Luka Huzjak student je Sveučilišta u Zagrebu. Završio je dvopredmetni diplomski studij njemačkog jezika i književnosti i slovakistike. Trenutno je na trećoj godini doktorskog studija znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture.