No. 2 - Year 14 - 06/2024
10.15291/sic/2.14

Note About Contributor(s)

Senka Božić-Vrbančić, University of Zadar, Croatia

(senka.bozic1@gmail.com)

Senka Božić-Vrbančić  doktorirala je 2004. godine sociokulturnu antropologiju na Sveučilištu u Aucklandu, Novi Zeland. Radila je na Sveučilištu u Aucklandu (Novi Zeland), Sveučilištu u Melbourneu (Australija), Sveučilištu u Lavovu (Ukrajina) i Institutu za antropologiju (Zagreb), a trenutačno je zaposlena na Sveučilištu u Zadru na Odjelu za etnologiju i antropologiju. Područja njenog interesa su vizualna kultura, politike sentimentalnosti i politike različitosti (etnička, rodna, klasna). Objavila je veliki broj radova, uključujući knjige Tarara: Memory, Belonging, Identity (Otago University Press, 2008.), i Hitchockijanski pogled (Jesenski & Turk, 2017.). Dobitnica je nekoliko nagrada.