No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Marko Filip Pavković

(pavkovic.marko.filip@gmail.com)

Marko Filip Pavković završio je preddiplomski i diplomski studij povijesti umjetnosti te portugalskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je potom upisao i Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti. Sudjelovao je na projektu Istraživanja građe Dijecezanskoga muzeja u Zagrebu, a stručno se usavršavao pri Institutu Camoes, Hrvatskomu restauratorskom zavodu i Institutu za povijest umjetnosti. Dobitnik je Rektorove nagrade za rad Palača Igerčić-Patačić-Annaker-Jelačić – monografska obrada (akademska godina 2014./15.). Vježbenički je staž odradio u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, gdje je bio autor izložbe Modni kolaž te odradio publiciranu preliminarnu obradu donacije Yuresha. Godine 2018. položio je stručni ispit stekavši muzejsko zvanje kustosa. Izlaže na znanstvenim skupovima, objavljuje znanstvene i stručne radove u časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu, likovnu kritiku te književne prijevode. Prevodi s engleskoga i portugalskoga jezika stručne povijesnoumjetničke i književne tekstove te je dobitnik nagrade za književni prijevod na Festivalu europske kratke priče 2014. godine.