No. 1 - Year 11 - 12/2020
10.15291/sic/1.11

Note About Contributor(s)

Ljubica Matek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

(ljubica.matek@gmail.com)

Ljubica Matek docentica je na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Osijeku gdje predaje kolegije iz anglofone književnosti na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju. Voditeljica je Centra za popularnu kulturu pri Filozofskom fakultetu u Osijeku te članica savjetodavnog odbora znanstvenog časopisa Messengers from the Stars: On Science Fiction and Fantasy (University of Lisbon). Istraživački interesi su joj široki i uključuju gotičku i fantastičnu književnost, popularnu kulturu, adaptacijske studije, i prikaze obitelji u suvremenoj anglofonoj književnosti.