No. 1 - Year 12 - 12/2021
10.15291/sic/1.12

Note About Contributor(s)

Matija Janeš

Matija Janeš rođen je 1983. u Zagrebu, gdje je završio srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu kao magistar španjolskog jezika i književnosti te magistar edukacije filozofije. Španjolski jezik usavršavao je na Sveučilištu u Querétaru, u Meksiku, te je kroz program međunarodne razmjene proveo semestar na Sveučilištu Pontificia Católica de Chile, u Santiagu de Chile. Kao vanjski suradnik tijekom dva semestra predavao je književne kolegije na katedri za hispanske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se književnim prevođenjem i urednik je u Edicijama Božičević. Pohađa poslijediplomski doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.