No. 1 - Year 13 - 12/2022
10.15291/sic/1.13

Note About Contributor(s)

Stephanie Jug, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

(stephanie.jug@gmail.com)

Stephanie Jug docentica je na Odsjeku za njemački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje predaje kolegije iz povijesti njemačke književnosti i teorije književnosti. Istraživački su joj interesi regionalna književnost na njemačkom jeziku i istraživanje književnih motiva.