No. 2 - Year 12 - 06/2022
10.15291/sic/2.12

Note About Contributor(s)

Jasna Poljak Rehlicki, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

(jpoljak@ffos.hr)

Jasna Poljak Rehlicki docentica je na Odsjeku za engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Osijek. Akademske godine 2011/2012. kao stipendistica zaklade Fulbright boravi na Portland State Universityju kao gostujući istraživač. Područja znanstvenog interesa su joj suvremena američka književnost i američka ratna proza. Autorica je desetak znanstvenih članaka, suurednica knjige Facing the Crises: Anglophone Literature in the Postmodern World (2012), članica nekoliko udruga i društava za američke studije te aktivno sudjeluje u popularizaciji znanosti na matičnoj ustanovi.