No. 3 - Year 13 - 11/2023
10.15291/sic/3.13

Note About Contributor(s)

Mario Vrbančić, University of Zadar, Croatia

(mario_exile@yahoo.co.nz)

Mario Vrbančić diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Aucklandu (Novi Zeland). Kao gostujući predavač i istraživač radio je na Sveučilištu u Melbourneu (Australija) i Lavovu (Ukrajina). Sudjelovao je u nekoliko interdisciplinarnih istraživačkih projekata o pitanju identiteta i kulture. Trenutačno je zaposlen kao izvanredni profesor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Područja njegova znanstvenog interesa su postmoderne teorije, psihoanaliza i film, književne teorije i popularna kultura. Objavio je više radova u časopisima kao što su New Literary History, Performance Research, Comparative Literature and Culture, Hrvatski filmski ljetopis, te dvije knjige: The Lacanian Thing: Psychoanalysis, Postmodern Culture and Cinema (New York, Cambria Press, 2011.); Hitchockijanski pogled (Zagreb, Jesenski & Turk, 2017.).