Prilozi

Upute za slanje radova

Prilozi

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje interdisciplinaran je e-časopis s međunarodnom recenzijom koji objavljuje priloge koji se fokusiraju na teorijska, empirijska i umjetnička istraživanja iz područja kulture, književnosti i književnog prevođenja.

[sic] prihvaća priloge u sljedećim kategorijama:

 • znanstveni radovi opsega do 5,000 - 8.000 riječi uključujući popis literature i bilješke
 • osvrti i intervjui opsega do 2.000 riječi
 • prijevodi književnih tekstova opsega do 9.000 riječi

Slanje priloga u obliku znanstvenih radova, osvrta, intervjua, književnih prijevoda podrazumijeva da prilog prethodno nije objavljen i da svi njegovi autori pristaju na objavljivanje. Slanjem tekstualnih priloga [sic]-u autori potvrđuju izvornost i vlastito autorstvo priloga.

Radovi poslani i objavljeni u [sic]-u ostaju u vlasništvu autora, a [sic] zadržava pravo prvog objavljivanja.

Upute za slanje radova

Svi prilozi (znanstveni radovi, osvrti, intervjui i prijevodi književnih tekstova) šalju se u elektronskom obliku na adresu časopisa: sic.journal.contact@gmail.com. Prilozi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u .doc ili .docx fromatu (Times New Roman, veličina slova 12 točaka, dvostruki prored, oznaka broja stranica).

Uz svaki prilog potrebno je poslati i dopis kojim se potvrđuje da se svi autori slažu sa slanjem i objavljivanjem te da prilog nije u razmatranju za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Znanstveni radovi

Priloženi znanstveni radovi i osvrti trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji)
  Zbog anonimnosti recenzentskog postupka (blind refereeing), imena autora s jasno naznačenim afilijacijama i kontaktima i kratkom biografskom bilješkom (do 150 riječi) šalju se u zasebnom dokumentu. Autori su dužni iz teksta priloga izbrisati sve reference na temelju kojih se može utvrditi autorstvo priloga te tako osigurati anonimnost do završetka recenzentskog postupka.
 • sažetak opsega 100-150 riječi
 • do 10 ključnih riječi
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga ne smije prelaziti 8,000 riječi uključujući sažetak, tekst priloga, bilješke, popis literature i kratku biografsku bilješku.

Autori su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika prava za reprodukciju svih ilustracija, tablica, slika i prethodno objavljenih dužih citata (dužnost je autora osigurati točnost svih citata, naslova, imena i datuma, odnosno na adekvatan način citirati i navesti sve autore i literaturu na koje se pozivaju u svojim prilozima).

Prijevodi književnih tekstova

Prijevodi književnih tekstova trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji), ime autora i prevoditelja
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst priloga ili prijevoda, kratke biografske bilješke (do 150 riječi) autora i prevoditelja) ne smije prelaziti ukupno 9,000 riječi.

Autori su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika prava i dozvolu za objavljivanje rada izvornog autora u njihovom prijevodu u [sic]-u.

Citiranje i formatiranje

Prije predaje završne verzije rada autori su dužni pregledati priloge i pobrinuti se za gramatičku i pravopisnu točnost. Radovi koji ne slijede osnovne upute formatiranja i citiranja mogu biti vraćeni autorima. [sic] primjenjuje MLA (Modern Language Association) standarde formatiranja teksta, odnosno citiranja i navođenja korištene literature i bibliografije (MLA Formatting).

Po primitku recenziranih radova, autori su dužni u roku od dva tjedna unijeti nužne ispravke i prilog ponovno poslati uredništvu časopisa.

Uredništvo zadržava pravo da priloge redakcijski prilagodi jezičnim standardima i propozicijama časopisa. Rukopisi se ne vraćaju autorima.

Časopis ne nudi financijsku naknadu autorima.

Za dodatne informacije i upite o postupku objavljivanja autori se mogu obratiti uredništvu [sic]-a slanjem dopisa na sljedeću adresu: sic.journal.contact@gmail.com.