Recenzenti

Popis recenzenata

Nakon inicijalne evaluacije, znanstveni radovi i video eseji koji se smatraju potencijalno pogodnima za objavljivanje prolaze postupak slijepe recenzije koju provode najmanje dva vanjska stručnjaka (eng. double-blind peer review).

Recenzenti se odabiru isključivo na temelju stručnosti među kvalificiranim znanstvenicima i stručnjacima iz različitih polja budući da je njihova procjena kvalitete priloga ključna za uspješan nastavak procesa objavljivanja. Članovi šireg uredništva tekućeg broja kao i autori koji su priložili rukopise za tekuće izdanje ne mogu biti odabrani kao recenzenti priloga za to izdanje časopisa.

[sic] nastoji promovirati akademsku suradnju i kooperativnost te ne nudi financijsku naknadu recenzentima.

U nastavku slijedi popis recenzenata koji su surađivali sa [sic]-om od njegova prvog izdanja do danas.

Mark Anderson, Sveučilište u Georgiji

Isabel Araújo Branco, Novo lisabonsko sveučilište

Nazry Bahrawi, Sveučilište za tehnologiju i dizajn u Singapuru

Moira P. Baker, Sveučilište Radford, Virginia

Colette Balmaine, Sveučilište Kingston, London

David Beorlegui Zarranz, Baskijsko sveučilište

Borislav Berić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tomislav Bogdan, Sveučilište u Zagrebu

Rafaela Božić Šejić, Sveučilište u Zadru

Senka Božić-Vrbančić, Sveučilište u Zadru

Mateo Bratanić, Sveučilište u Zadru

Monika Bregović, Sveučilište u Zadru

Tomislav Brlek, Sveučilište u Zagrebu

Judith Broome, Sveučilište William Paterson, New Jersey

Valentina Budinčić, Univerzitet “Union – Nikola Tesla”, Beograd

Anda Bukvić Pažin, samostalna istraživačica

Rumena Bužarovska, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje

Thomas B. Byers, Sveučilište u Loiusvilleu

Marco Caracciolo, Sveučilište u Groningenu

Josip Ćirić, Sveučilište u Zadru

Nathan Crick, Sveučilište Texas A&M

Karen Cruz, Sveučilište Concordia, Chicago

Dídac Llorens Cubedo, Španjolsko nacionalno sveučilište za učenje na daljinu

Maja Ćuk, Alfa BK Univerzitet, Beograd

Sven Cvek, Sveučilište u Zagrebu

Srđan Damnjanović, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Nikola Dedić, Sveučilište u Nišu

Zorica Đergović Joksimović, Univerzitet u Novom Sadu

Roxanne Barbara Doerr, Sveučilište u Veroni

Karin Doolan, Sveučilište u Zadru

Andrijana Đordan, Alfa BK Univerzitet, Beograd

Ivan Đorđević, Etnografski institut u Beogradu

Jose Duarte, Sveučilište u Lisabonu

Sanja Đurin, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu

Tatjana Đurović, Univerzitet u Beogradu

Andrea D'Urso, Sveučilište u Salentu

Murray Edmond, Sveučilište u Aucklandu

Borislava Eraković, Univerzitet u Novom Sadu

Paloma Fernández-Sánchez, Columbia College, Južna Karolina

Ivana Gačanović, Univerzitet u Beogradu

Olimpia Gargano, Sveučilište Sophia Antipolis, Nica

Amanda Gilbertson, Sveučilište u Melbourneu

Nikica Gilić, Sveučilište u Zagrebu

Małgorzata Głowacka-Grajper, Sveučilište u Varšavi

Vladislava Gordić Petković, Univerzitet u Novom Sadu

Ana Gospić Županović, Sveučilište u Zadru

Philip Grant, Sveučilište u Edinburghu

Igor Grbić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Dolores Grmača, Sveučilište u Zagrebu

Johann Gregory, Sveučilište East Anglia

Stipe Grgas, Sveučilište u Zagrebu

Iva Grgić Maroević, Sveučilište u Zadru

Valentina Gulin Zrnić, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu

Richard Hand, Sveučilište East Anglia

Hariz Halilovich, Sveučilište Monash, Melbourne

Isabelle Hesse, Sveučilište u Yorku

Boris Hlebec, Univerzitet u Beogradu

Madelon Hoedt, Sveučilište u Južnom Walesu

Snježana Husić, Sveučilište u Zagrebu

Armanda Hysa, Institut za kulturnu antropologiju i studije umjetnosti, Tirana

Kornelija Ičin, Univerzitet u Beogradu

Aleksandra Izgarjan, Univerzitet u Novom Sadu

Hélène Jaccomard, Sveučilište Zapadne Australije

Aaron Jaffe, Sveučilište u Louisville

Ulla Angkjær Jørgensen, Norveško sveučilište znanosti i tehnologije

Aleksandra V. Jovanović, Univerzitet u Beogradu

Tatjana Jovović, Univerzitet Crne Gore

Sanja Jukić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tatjana Jukić, Sveučilište u Zagrebu

Nataša Kampmark, samostalna istraživačica

Smiljka Kesić, Visoka turistička škola, Beograd

Wilma Kiener, Sveučilište u Münchenu

Lucas Klein, Sveučilište u Hong Kongu

Dalibor Kličković, Univerzitet u Beogradu

Boško Knežić, Sveučilište u Zadru

Aleksandra Korda Petrović, Univerzitet u Beogradu

Leonida Kovač, Sveučilište u Zagrebu

Irina Kovačević, samostalna istraživačica

Aimee Krall-Lanoue, Sveučilište Concordia, Chicago

Marija Krivokapić, Univerzitet Crne Gore

Igor Kulenović, Sveučilište u Zadru

Igor Lakić, Univerzitet Crne Gore

Jay Langdale, Andrew College, Georgia

Karla Lebhaft, Sveučilište u Zadru

Evaine Le Calvé Ivičević, Sveučilište u Zagrebu

Bénédicte Ledent, Sveučilište u Liègeu

Miranda Levanat-Peričić, Sveučilište u Zadru

Milana Ljubičić, Univerzitet u Beogradu

Arijana Luburić-Cvijanović, Univerzitet u Novom Sadu

Danijela Lugarić-Vukas, Sveučilište u Zagrebu

Atila Lukić, samostalni istraživač

Péter Kristóf Makai, samostalni istraživač

Sergej Macura, Univerzitet u Beogradu

Srđan Maraš, Univerzitet Crne Gore

Sven Marcelić, Sveučilište u Zadru

Suzana Marjanić, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu

Kruno Martinec, Sveučilište Monash, Melbourne

Ljubomir Maširević, Akademija lepih umetnosti u Beogradu

Ljubica Matek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Zdenka Matek Šmit, Sveučilište u Zadru

Daniela Matić, Sveučilište u Splitu

Gordana Matić, Sveučilište u Zagrebu

Željka Matijašević, Sveučilište u Zagrebu

Jane Mattisson Ekstam, Sveučilište Kristianstad

Frances McCormack, Nacionalno sveučilište Irske

Sandra McEvoy, Sveučilište u Bostonu

Perina Meić, Sveučilište u Mostaru

Carmen Méndez García, Sveučilište Complutense u Madridu

Goran Milić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Predrag Mirčetić, Univerzitet u Beogradu

Carolyn Morris, Sveučilište Massey, Novi Zeland

Aris Mousoutzanis, Sveučilište u Brightonu

Radmila Nastić, Univerzitet u Kragujevcu

Aleksandra Nikčević-Batrićević, Univerzitet Crne Gore

Kristijan Nikolić, Sveučilište u Zagrebu

Jovana Nikolić, Akademija umetnosti, Alfa BK Univerzitet

Melina Nikolić, Alfa BK Univerzitet, Beograd

Steele Nowlin, Hampden-Sydney College, Virginia

Dejan Ognjanović, samostalni istraživač

Biljana Oklopčić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Aidan O'Malley, Sveučilište u Zagrebu

Marija Omazić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Jelena Ombla, Sveučilište u Zadru

Olga Orlić, Institut za antropologiju u Zagrebu

Tomislav Oroz, Sveučilište u Zadru

Nigel Orrillard, Sveučilište u Južnom Walesu

Artea Panajotović, Alfa BK Univerzitet, Beograd

Maree Pardy, Sveučilište u Melbourneu

Ryan C. Parrey, Sveučilište u istočnom Washingtonu

Milica Pasula, Univerzitet u Novom Sadu

Nataša Pavlović, Sveučilište u Zagrebu

Pavle Pavlović, Univerzitet Singidunum, Beograd

Valerie Pellatt, Sveučilište u Newcastleu, UK

Zvjezdan Penezić, Sveučilište u Zadru

Nick Perry, Sveučilište u Aucklandu

Rajko Petković, Sveučilište u Zadru

Duško Petrović, Sveučilište u Zagrebu

Jelena Petrović, Umjetnička akademija u Beču

Catherine Phelps, Sveučilište u Južnom Walesu

Andrea Pisac, Goldsmiths, Sveučilište u Londonu

Tomislav Pletenac, Sveučilište u Zagrebu

Iva Polak, Sveučilište u Zagrebu

Vanja Polić, Sveučilište u Zagrebu

Maja Poljak, Sveučilište u Zadru

Marija Poprašovski, Sveučilište u Zagrebu

Patrick Query, Vojna akademija West Point

Jelica Rajković, samostalna istraživačica

Draginja Ramadanski, Univerzitet u Novom Sadu

Hrvoje Relja, Sveučilište u Splitu

Guy Redden, Sveučilište u Sydneyu

Anna Rosen Guercio, samostalna istraživačica

Sanja Runtić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Andrew Ryder, Srednjoeuropsko sveučilište u Budimpešti

Winnie Salamon, Sveučilište RMIT u Melbourneu

Charlotta Salmi, Sveučilište u Birminghamu

Antonio Sanna, Sveučilište u Cagliariju

Goran Schmidt, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Margaret Schwartz, Sveučilište Fordham, New York

Viktoria Sereda, Nacionalno Sveučilište Ivan Franko u Lavovu

Marina Simić, Univerzitet u Beogradu

Mirna Sindičić Sabljo, Sveučilište u Zadru

Sandro Skansi, Sveučilište u Zagrebu

Svein Atle Skålevåg, Sveučilište u Bergenu

Ivana Škevin, Sveučilište u Zadru

Sanja Škifić, Sveučilište u Zadru

Tea Škokić, Institut za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu

Jennifer J. Smith, Franklin College, Indiana

Milica Spremić Končar, Univerzitet u Beogradu

Vinko Srhoj, Sveučilište u Zadru

Dragana Stojanović, Univerzitet Singidunum, Beograd

Robert Sullivan, Sveučilište u Mostaru

Iris Tićac, Sveučilište u Zadru

Janica Tomić, Sveučilište u Zagrebu

Svetlana Tomić, Alfa BK Univerzitet, Beograd

Lucia Tralli, Sveučilište u Bologni

Vesna Ukić Košta, Sveučilište u Zadru

Željko Uvanović, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Snježana Veselica-Majhut, Sveučilište u Zagrebu

Aida Vidan, Sveučilište Harvard, Massachusetts

Adrijana Vidić, Sveučilište u Zadru

Iris Vidmar, Sveučilište u Rijeci

Ksenija Vidmar Horvat, Sveučilište u Ljubljani

Biljana Vlašković Ilić, Univerzitet u Kragujevcu

Zala Volcic, Sveučilište u Queenslandu

Mario Vrbančić, Sveučilište u Zadru

Vesna Vukićević Janković, Univerzitet Crne Gore

Aleksandra Vukotić, Univerzitet u Beogradu

Madaline Walter, Benediktinski fakultet, Kansas

Erin Webster Garrett, Sveučilište Radford, Virginia

Stuart Young, Sveučilište u Otagu

Milica Živković, Univerzitet u Nišu

Nikolina Zobenica, Univerzitet u Novom Sadu

Jure Zovko, Institut za filozofiju, Zagreb

Mario Županović, Sveučilište u Zadru

Download Reviewers (*.docx)