Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Mario Vrbančić, University of Zadar, Croatia

mario_exile@yahoo.co.nz

Mario Vrbančić diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Aucklandu (Novi Zeland). Kao gostujući predavač i istraživač radio je na Sveučilištu u Melbourneu (Australija) i Lavovu (Ukrajina). Sudjelovao je u nekoliko interdisciplinarnih istraživačkih projekata o pitanju identiteta i kulture. Trenutačno je zaposlen kao izvanredni profesor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Područja njegova znanstvenog interesa su postmoderne teorije, psihoanaliza i film, književne teorije i popularna kultura. Objavio je više radova u časopisima kao što su New Literary History, Performance Research, Comparative Literature and Culture, Hrvatski filmski ljetopis, te dvije knjige: The Lacanian Thing: Psychoanalysis, Postmodern Culture and Cinema (New York, Cambria Press, 2011.); Hitchockijanski pogled (Zagreb, Jesenski & Turk, 2017.).

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
FILMSKI DODIR: interkulturalno haptičko i dekolonizacija misliBroj 2 / Godina 8Književnost i kultura
A Dream of the Perfect Map – Calvino’s Invisible CitiesBroj 2 / Godina 2Književnost i kultura
Different Adaptations: The Power of the VampireBroj 2 / Godina 1Književnost i kultura
McGuffin i pripovijedanje: neizrecivo u teoriji diskursaBroj 1 / Godina 1Književnost i kultura