Feminist Resistance

No. 1 - Year 10 - 12/2019

Contributors

Leila Sebbar

Leila Sebbar rođena je u Alžiru 1941. godine, u braku Francuskinje i Alžirca. Od osamnaeste godine živi u Francuskoj. Piše novele, eseje i romane, među kojima su najpoznatiji Shérazade (Šeherezada), Le Silence des rives (Tišina obala), Une enfance algérienne (Alžirsko djetinstvo), Parle mon fils parle a ta mere (Pričaj sine pričaj sa svojom majkom), Fatima ou les Algérienne au square (Fatima ili Alžiranke na trgu), Je ne parle pas la langue de mon pere… (Ne govorim jezik svog oca...) U svojim tekstovima bavi se problemima kolonizacije, dekolonizacije, egzila, emigracije i izmještenosti. Živi u Parizu.

Related article(s) of same author(s)
Article TitleIssueGenre
Leila Sebbar: ZASPALI U KUKURUZU / S francuskog prevela Mirna Sindičić SabljoNo. 2 / Year 2Literary Translation