Feminist Resistance

No. 1 - Year 10 - 12/2019

Contributors

Mirela Holy, VERN’ University, Croatia

mirela.holy@vern.hr

Mirela Holy diplomirala je etnologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala te doktorirala. Zaposlena je na Sveučilištu VERN’ u Zagrebu. U znanstvenom radu bavi se komunikacijama i okolišnim temama. Bila je aktivna u politici kao saborska zastupnica i ministrica. Dobitnica je godišnje Nagrade Miko Tripalo za 2012.

Related article(s) of same author(s)
Article TitleIssueGenre
Između otpora i konformizma: starenje kao nova Madonnina „revolucija”No. 1 / Year 10Literature and Culture