Feminist Resistance

No. 1 - Year 10 - 12/2019

Contributors

Stephanie Jug, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

stephanie.jug@gmail.com

Stephanie Jug rođena je 14. srpnja 1983. u Münchenu, Savezna Republika Njemačka. Diplomirala je 2006. godine njemački i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku, gdje je upisala i poslijediplomski studij Književnost i kulturni identitet. Doktorirala je u lipnju 2012. s temom "Motiv Odiseja i Penelope u suvremenoj europskoj drami". Od 2013. godine radi kao viša asistentica na Katedri za njemačku književnost Filozofskog fakulteta u Osijeku. Izlaganjima je sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima, a radovi su joj objavljeni u domaćim i inozemnim časopisima i zbornicima.

Related article(s) of same author(s)
Article TitleIssueGenre
Antipoetika Ivane Sajko: Što ludilo, revolucija i pisanje imaju zajedničko?No. 1 / Year 5Literature and Culture