Feminist Resistance

No. 1 - Year 10 - 12/2019

Contributors

Mario Vrbančić, University of Zadar, Croatia

mario_exile@yahoo.co.nz

Mario Vrbančić diplomirao je komparativnu književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Sveučilištu u Aucklandu (Novi Zeland). Kao gostujući predavač i istraživač radio je na Sveučilištu u Melbourneu (Australija) i Lavovu (Ukrajina). Sudjelovao je u nekoliko interdisciplinarnih istraživačkih projekata o pitanju identiteta i kulture. Trenutačno je zaposlen kao izvanredni profesor na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru. Područja njegova znanstvenog interesa su postmoderne teorije, psihoanaliza i film, književne teorije i popularna kultura. Objavio je više radova u časopisima kao što su New Literary History, Performance Research, Comparative Literature and Culture, Hrvatski filmski ljetopis, te dvije knjige: The Lacanian Thing: Psychoanalysis, Postmodern Culture and Cinema (New York, Cambria Press, 2011.); Hitchockijanski pogled (Zagreb, Jesenski & Turk, 2017.).

Related article(s) of same author(s)
Article TitleIssueGenre
FILMSKI DODIR: interkulturalno haptičko i dekolonizacija misliNo. 2 / Year 8Literature and Culture
A Dream of the Perfect Map – Calvino’s Invisible CitiesNo. 2 / Year 2Literature and Culture
Different Adaptations: The Power of the VampireNo. 2 / Year 1Literature and Culture
McGuffin i pripovijedanje: neizrecivo u teoriji diskursaNo. 1 / Year 1Literature and Culture