Praxes of popular culture

Broj 1 - Godina 9 - 12/2018

Autori

Mirna Sindičić Sabljo, University of Zadar, Croatia

msindici@unizd.hr

Mirna Sindičić Sabljo diplomirala je komparativnu književnost, teatrologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2004) te francuski i talijanski jezik i književnost na Sveučilištu u Zadru (2006). Godine 2013. stekla je titulu doktora znanosti iz poredbene književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Boravila je na istraživačkim stipendijama na Sveučilištu Sorbonne Nouvelle Paris III (2005) i Paris Sorbonne – Paris IV (2011) te na stručnim usavršavanjima na Trinity Collegeu u Dublinu (2014) i Masarykovu Sveučilištu u Brnu (2016). Od 2007. godine zaposlena je kao asistent, od 2013. kao viši asistent, a od 2014. godine kao docent na Odjelu za francuske i iberoromanske studije Sveučilišta u Zadru. Sudjelovala je na dvadesetak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu te objavila tridesetak znanstvenih i stručnih radova.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
O teoriji i praksi skupno osmišljenog kazalištaBroj 1 / Godina 9Književnost i kultura
Kako prevoditi suvremeni francuski žargon? Traduktološka analiza hrvatskog prijevoda romana Volim sutra Faize GueneBroj 2 / Godina 8Književnost i kultura
Pisma Samuela Becketta, najveći epistolarni izdavački projekt našega vremena?Broj 2 / Godina 8Književnost i kultura
Leila Sebbar: ZASPALI U KUKURUZU / S francuskog prevela Mirna Sindičić SabljoBroj 2 / Godina 2Književno prevođenje