Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Leila Sebbar

Leila Sebbar rođena je u Alžiru 1941. godine, u braku Francuskinje i Alžirca. Od osamnaeste godine živi u Francuskoj. Piše novele, eseje i romane, među kojima su najpoznatiji Shérazade (Šeherezada), Le Silence des rives (Tišina obala), Une enfance algérienne (Alžirsko djetinstvo), Parle mon fils parle a ta mere (Pričaj sine pričaj sa svojom majkom), Fatima ou les Algérienne au square (Fatima ili Alžiranke na trgu), Je ne parle pas la langue de mon pere… (Ne govorim jezik svog oca...) U svojim tekstovima bavi se problemima kolonizacije, dekolonizacije, egzila, emigracije i izmještenosti. Živi u Parizu.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Leila Sebbar: ZASPALI U KUKURUZU / S francuskog prevela Mirna Sindičić SabljoBroj 2 / Godina 2Književno prevođenje