Praxes of popular culture

Broj 1 - Godina 9 - 12/2018

Autori

Sanja Runtić, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

sruntic@ffos.hr

Sanja Runtić zaposlena je kao docentica na Odsjeku za engleski jezik i književnost te je voditeljica Preddiplomskog programa iz engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Predaje kolegije: Pregled starijeameričke književnosti, Pregled američke književnosti 19. st., Američki realizam i naturalizam, Suvremeni američki ženskipisci, Književnost američkih Indijanaca i Multikulturalna književnost na engleskom jeziku. Područja njezina znanstvenog interesa su američki indijanski studiji, s posebnim naglaskom na suvremenu indijansku književnost, umjetnost i neovisnu filmsku produkciju, postkolonijalna književnost i teorija, teorije globalizacije, postmodernizam, ženski studiji i američki realizam i naturalizam.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Editorial to the HUAmS SectionBroj 2 / Godina 4Simpozij Hrvatskog udruženja za američke studije
Varalica uzvraća pogled: rekonceptualizacija drugog u djelima suvremenog indijanskog umjetnika Jamesa LuneBroj 1 / Godina 4Književnost i kultura
The Book as a “Contact Zone” - Textualizing Orality in James Welch’s Fools CrowBroj 1 / Godina 2Književnost i kultura