Borders and Crossings

Broj 2 - Godina 10 - 04/2020

Autori

Tea Bartulović, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

tea2507@gmail.com

Tea Bartulović Rođena 1987. u Osijeku. Završila je preddiplomski studij engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti 2008. godine, a 2010. postala je magistrica edukacije. Predavala je u školi stranih jezika, a od jeseni 2011. radi u Jezičnoj gimnaziji u Osijeku. Daje usluge prevođenja na freelancer stranicama te na taj način stječe još više iskustva. Također volontira u jednom centru za mlade gdje po potrebi prevodi sažetke projekata i slično. Želja joj je dobiti stipendiju te dalje izgrađivati svoje obrazovanje na doktorskom studiju Amerikanistike u inozemstvu.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
The Book as a “Contact Zone” - Textualizing Orality in James Welch’s Fools CrowBroj 1 / Godina 2Književnost i kultura