Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Mirela Holy, VERN’ University, Croatia

mirela.holy@vern.hr

Mirela Holy diplomirala je etnologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirala te doktorirala. Zaposlena je na Sveučilištu VERN’ u Zagrebu. U znanstvenom radu bavi se komunikacijama i okolišnim temama. Bila je aktivna u politici kao saborska zastupnica i ministrica. Dobitnica je godišnje Nagrade Miko Tripalo za 2012.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Između otpora i konformizma: starenje kao nova Madonnina „revolucija”Broj 1 / Godina 10Književnost i kultura