Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Diana Njegovan, independent researcher, Croatia

diana.njegovan@gmail.com

Diana Njegovan diplomirala je hrvatski i talijanski jezik i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Kao studentica, usavršavala se na Sveučilištu za strance u Perugii te na Odsjeku za humanističke znanosti Sveučilišta u Trstu. Kasnije je izlagala na dvjema međunarodnim znanstvenim konferencijama, a od 2018. objavljuje radove o književnosti. Volontirala je u knjižnici Zajednice Talijana u Splitu, a kasnije istu knjižnicu i vodila. Radila je u zajednici kao nastavnica talijanskoga i hrvatskoga kao stranog jezika. Honorarno je prevodila. Povremeno je radila u školama kao nastavnica hrvatskog i talijanskog jezika te kao knjižničarka. Od rujna 2018. radi u hrvatskoj nastavi u inozemstvu.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Pjesnička zbirka Paralaksa Ivane Čagalj kao postmoderni diskurs s elementima popularne kultureBroj 1 / Godina 9Književnost i kultura