Praxes of popular culture

Broj 1 - Godina 9 - 12/2018

Autori

Hrvoje Lepeduš, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

hlepedus@ffos.hr

Hrvoje Lepeduš redoviti je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Osijek. Tijekom svojeg nastavničkog rada predaje niz bioloških kolegija na različitim fakultetima: Osnove biologije, Humana genetika, Biologija stresa, Molekularna biologija, Filozofija biologije, itd. Područja znanstvenog interesa su mu razvojna biologija, regulacijski mehanizmi fotosinteze i biologija stresa. U suautorstvu je objavio preko 70 znanstvenih članaka i 3 sveučilišna udžbenika. Mentorirao je 6 doktorskih disertacija, 1 magistarski i 15-ak diplomskih i završnih radova. Preko 30 godina bavi se izučavanjem karate vještine te kao trener-volonter u Karate klubu Esseker aktivno sudjeluje u sportskom radu s mladima i natjecateljima.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Simbolika sablje u Yoshikawinom romanu MusashiBroj 2 / Godina 8Književnost i kultura