Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Maria Cabrera i Callís

Maria Cabrera i Callís (Girona, 1983) završila je studij katalonske filologije na Sveučilištu u Barceloni, gdje predaje kao vanjski suradnik. Na istom sveučilištu priprema doktorsku disertaciju iz fonologije katalonskog dijalekta kojim se govori u gradu Algheru, na Sardiniji. Dosad je objavila zbirke Jonas (2004), za koju je dobila nagradu Amadeu Oller, zatim La matinada clara (2009) te La ciutat cansada (2016), za koju je dobila nagradu Carles Riba.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Stih što te sustižeBroj 1 / Godina 8Radionica prevođenja katalonske poezije