Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Mario Tukerić, University of Zagreb, Croatia

jojzma@yahoo.com

Mario Tukerić je poslijedoktorand na PDS-u hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu diplomirao je kroatistiku i polonistiku. U doktorskom radu bavi se romanima južnoafričkog pisca Johna Coetzeeja, a mentor mu je prof. dr. Vladimir Biti.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Razglobljeno vrijeme: vrijeme Drugoga – J. M. Coetzee: Čekajući barbare (1980)Broj 1 / Godina 8Književnost i kultura