Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Miranda Levanat-Peričić, University of Zadar, Croatia

miranda.levanat@zd.t-com.hr

Miranda Levanat-Peričić diplomirala je komparativnu književnost i indologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magistrirala lingvistiku na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zadru te doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na preddiplomskom i diplomskom studiju Hrvatskog jezika i književnosti Sveučilišta u Zadru nositeljica je obveznog kolegija Uvod u studij književnosti i izbornih kolegija Posthumanizam i roman, Arhetip čudovišta u književnosti i Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti. Objavila je knjigu Uvod u teoriju čudovišta: od Humbabe do Kalibana (2014).

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Kako se gnijezdio Balkan na "jugoslavenskoj Atlantidi" (Četiri pogleda na reprodukciju orijentalizma u postjugoslavenskoj književnosti)Broj 2 / Godina 6Književnost i kultura