Feminist Resistance

Broj 1 - Godina 10 - 12/2019

Autori

Matija Janeš

Matija Janeš rođen je 1983. u Zagrebu, gdje je završio srednju školu i diplomirao na Filozofskom fakultetu kao magistar španjolskog jezika i književnosti te magistar edukacije filozofije. Španjolski jezik usavršavao je na Sveučilištu u Querétaru, u Meksiku, te je kroz program međunarodne razmjene proveo semestar na Sveučilištu Pontificia Católica de Chile, u Santiagu de Chile. Kao vanjski suradnik tijekom dva semestra predavao je književne kolegije na katedri za hispanske književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavi se književnim prevođenjem i urednik je u Edicijama Božičević. Pohađa poslijediplomski doktorski studij književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Frizer će doćiBroj 1 / Godina 8Književno prevođenje
Čovjek bez srećeBroj 2 / Godina 6Književno prevođenje