Altered States

Broj 1 - Godina 8 - 12/2017

Autori

Jasna Poljak Rehlicki, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

jpoljak@ffos.hr

Jasna Poljak Rehlicki rođena je 5. srpnja 1982. godine u Osijeku. Studij engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku završila je 2006. godine te iste godine počinje raditi kao asistentica na Katedri za književnost engleskog govornog područja. Nakon diplome upisuje poslijediplomski doktorski studij Književnost i kulturni identitet na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a 2011. godine dobiva stipendiju Fulbright te odlazi na devetomjesečno istraživanje u Sjedinjene Američke Države. Pod mentorstvom dr. sc. Sanje Nikčević sudjeluje u nastavi kolegija: Subverzivna američka drama, Afirmativna američka drama i Pisanje eseja. Kasnije asistira i gostujućim profesorima na kolegiju Pregled američke književnosti II, a odnedavno predaje i kolegij Suvremena američka ratna proza. Od 2008. godine sudjeluje na raznim domaćim i međunarodnim konferencijama, a do sada joj je objavljeno, ili je u procesu objavljivanja, desetak radova. Članica je Hrvatskog udruženja za američke studije (HUAmS) te Europskog udruženja za američke studije (EAAS).

Članci istih autora
Naslov tekstaIzdanjeKategorija
Varalica uzvraća pogled: rekonceptualizacija drugog u djelima suvremenog indijanskog umjetnika Jamesa LuneBroj 1 / Godina 4Književnost i kultura