Poziv na suradnju

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
23000 Zadar
www.sic-journal.org

Poziv na suradnju

Prakse popularne kulture

Produžen rok za predaju radova do 10. listopada 2018.

Studiji popularne kulture, od samog začetka, polaze od inovativnih analitičkih pristupa i specifičnog načina „čitanja“ različitih elemenata onoga što smatramo popularnom kulturom. U posljednjih desetak godina, fokus se s kečera i Marilyn Monroe (Roland Barthes), sapunica (Ien Ang), reklama i filmske industrije (Slavoj Žižek) i različitih aspekata glazbene industrije (Louis Althusser, Stuart Hall) pomiče k novijim oblicima storytellinga kao što su video igre, interaktivna fikcija, filmski i televizijski serijali, stripovi i grafički romani. Pomak se prije svega očituje u industriji video igara i TV industriji koje pokazuju značajan tržišni rast – industrija video igara, na primjer, tijekom 2017. godine ostvarila je 108,4 milijardi dolara prometa, dok je streaming servis Netflix u 2016. godini ostvario promet od 8,83 milijarde dolara i profit od 186,7 milijuna. S druge strane, filmske adaptacije stripova kao što je, na primjer, Osvetnici: rat beskonačnosti, koja predstavlja vrhunac serijala Marvel Cinematic Universea (koji broji još 18 filmova), premašile su granicu od jedne milijarde dolara na kino blagajnama diljem svijeta brže od ijednog filma u povijesti. Noviji oblici storytellinga koje nalazimo u popularnoj kulturi utječu na stvaranje specifičnih narativa kao i na refleksiju i/ili subverziju mnogih vrsta diskursa o različitim problemima i temama kao što su neoliberalizam, feministički pokreti, ekonomska kriza, institucionalizirani rasizam, migracije, oružano nasilje, seksualno uznemiravanje, obrazovna politika, itd.

Ovaj se reciprocitet primarno ogleda u različitim diskusijama i raspravama prisutnima u javnom prostoru i globalnim politikama koje etabliraju, perpetuiraju i reagiraju na različite druge vrste diskursa koji se nadaju kao prostori moći. Moć, za Foucaulta omnipotentna diskurzivna sila koja proizlazi iz različitih izvora, stvara različita znanja i istine o, među ostalim, rasi, rodu, nacionalnosti, klasi, seksualnosti, etnicitetu te tako dovodi do mogućnosti da jedna ideologija postane nadređena drugim mogućim ideologijama u bilo kojem društvu, kulturi, ekonomiji i/ili politici. Sve to dovodi do specifičnog analitičnog interesa (unutar različitih disciplina kao što su kulturalni studiji, sociologija, antropologija, teorija književnosti, kulturalne teorije, psihologija, itd.) koji se pojavljuje unutar konteksta popularne kulture i reflektira ideologije našeg vremena istovremeno stvarajući nove ideologije, baš kao i nove diskurse, nove stvarnosti, itd.

Za novo, 17. izdanje [sic] – časopisa za književnost, kulturu i književno prevođenje pozivamo kolege znanstvenike i istraživače da (re)evaluiraju i istraže (diskurzivnu) moć popularne kulture i u svojim radovima pruže nove poglede iz različitih polja koja se dotiču ili pozivaju na popularnu kulturu. Zanima nas kako fikcija, diskursi unutar fikcije i specifični narativi sagledavaju odnose moći unutar društva (ili društava), kulture (ili kultura), politike i ekonomije.

[sic] prihvaća priloge u sljedećim kategorijama:

znanstveni radovi opsega do 5.000 – 7.000 riječi uključujući popis literature i bilješke

osvrti i intervjui opsega do 2.000 riječi

prijevodi književnih tekstova opsega 5.000 – 7.000 riječi.

Slanje priloga u obliku znanstvenih radova, osvrta, intervjua, književnih prijevoda podrazumijeva da prilog prethodno nije objavljen i da svi njegovi autori pristaju na objavljivanje. Slanjem tekstualnih priloga [sic]-u autori potvrđuju izvornost i vlastito autorstvo priloga. Radovi poslani i objavljeni u [sic]-u ostaju u vlasništvu autora, a [sic] zadržava pravo prvog objavljivanja.

Upute za slanje radova

Svi tekstualni (znanstveni radovi, osvrti, intervjui i prijevodi književnih tekstova) prilozi šalju se u elektronskom obliku na adresu časopisa: sic.journal.contact@gmail.com. [sic] prihvaća radove na engleskom ili hrvatskom jeziku. Prilozi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u .doc ili .docx fromatu (Times New Roman, veličina slova 12 točaka, dvostruki prored, oznaka broja stranica). Uz svaki prilog potrebno je poslati i dopis kojim se potvrđuje da se svi autori slažu sa slanjem i objavljivanjem te da prilog nije u razmatranju za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Znanstveni radovi

Priloženi znanstveni radovi trebaju sadržavati sljedeće elemente:

naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji)

Zbog anonimnosti recenzentskog postupka (blind refereeing), imena autora s jasno naznačenim afilijacijama i kontaktima i kratkom biografskom bilješkom (do 150 riječi) šalju se u zasebnom dokumentu. Autori su dužni iz teksta priloga izbrisati sve reference na temelju kojih se može utvrditi autorstvo priloga te tako osigurati anonimnost do završetka recenzentskog postupka.

sažetak opsega 100-150 riječi

do 10 ključnih riječi

tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga ne smije prelaziti 7.000 riječi uključujući sažetak, tekst priloga, bilješke, popis literature i kratku biografsku bilješku.

Autori su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika prava za reprodukciju svih ilustracija, tablica, slika i prethodno objavljenih dužih citata (dužnost je autora osigurati točnost svih citata, naslova, imena i datuma, odnosno na adekvatan način citirati i navesti sve autore i literaturu na koje se pozivaju u svojim prilozima).

Osvrti

Priloženi osvrti trebaju sadržavati sljedeće elemente:

  • naslovnica s punim naslovom osvrta i dodatnim informacijama o recenziranom radu (naslov, autor, izdavač, mjesto i datum izdavanja, broj stranica)
  • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst priloga i kratka biografska bilješka o autoru) ne smije prelaziti ukupno 2.000 riječi

Prijevodi književnih tekstova

Prijevodi književnih tekstova trebaju sadržavati sljedeće elemente:

naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji), ime autora i prevoditelja

tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst priloga ili prijevoda, kratke biografske bilješke (do 150 riječi) autora i prevoditelja) ne smije prelaziti ukupno 7.000 riječi.

Autori prijevoda obvezni su pribaviti suglasnost vlasnika prava i dozvolu za objavljivanje rada izvornog autora u njihovom prijevodu u [sic]-u.

Citiranje i formatiranje

Prije predaje završne verzije rada autori su dužni pregledati priloge i pobrinuti se za njihovu gramatičku i pravopisnu točnost. Radovi koji ne slijede upute formatiranja i citiranja mogu biti vraćeni autorima. [sic] primjenjuje MLA (Modern Language Association, 2016.) standarde formatiranja teksta, odnosno citiranja i navođenja korištene literature i bibliografije (MLA Formatting).

Po primitku recenziranih radova, autori su dužni u roku od tri tjedna unijeti nužne ispravke i prilog ponovno poslati uredništvu časopisa.

Uredništvo zadržava pravo da priloge redakcijski prilagodi jezičnim standardima i propozicijama časopisa. Rukopisi se ne vraćaju autorima.

Časopis ne nudi financijsku naknadu autorima.

Za dodatne informacije i upite o postupku objavljivanja autori se mogu obratiti uredništvu [sic]-a slanjem dopisa na sljedeću adresu: sic.journal.contact@gmail.com.

Produženi rok za predaju radova: 10. listopada 2018.

Predviđeni datum objave: 15. prosinca 2018.

Download CfP (*.docx)