Poziv na suradnju

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje
Sveučilište u Zadru
Obala kralja Petra Krešimira IV. br. 2
23000 Zadar
www.sic-journal.org

Poziv na suradnju
(otvoreno, netematsko izdanje)

[sic] – časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje poziva autore da svojim prilozima sudjeluju u oblikovanju 18. broja časopisa. Prihvaćaju se sljedeći prilozi:

 • znanstveni radovi opsega 5.000-7.000 riječi uključujući popis literature i bilješke
 • osvrti i recenzije opsega do 2.000 riječi
 • prijevodi književnih tekstova opsega 5.000-7.000 riječi

Slanje priloga u obliku znanstvenih radova, osvrta, književnih prijevoda podrazumijeva da prilog prethodno nije objavljen i da svi njegovi autori pristaju na objavljivanje. Slanjem priloga [sic]-u autori potvrđuju izvornost i vlastito autorstvo priloga. Radovi poslani i objavljeni u [sic]-u ostaju u vlasništvu autora, a [sic] zadržava pravo prvog objavljivanja.

Upute za slanje radova

Svi tekstualni (znanstveni radovi, osvrti, recenzije i prijevodi književnih tekstova) prilozi šalju se u elektronskom obliku na adresu časopisa: sic.journal.contact@gmail.com. Prilozi trebaju biti napisani na računalu i spremljeni u .doc ili .docx fromatu (Times New Roman), veličina slova 12 točaka, dvostruki prored, oznaka broja stranica). Uz svaki prilog potrebno je poslati i dopis kojim se potvrđuje da se svi autori slažu sa slanjem i objavljivanjem te da prilog nije u razmatranju za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Znanstveni radovi

Priloženi znanstveni radovi i osvrti trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji)
 • Zbog anonimnosti recenzentskog postupka (blind refereeing), imena autora s jasno naznačenim afilijacijama i kontaktima i kratkom biografskom bilješkom (do 150 riječi) šalju se u zasebnom dokumentu. Autori su dužni iz teksta priloga izbrisati sve reference na temelju kojih se može utvrditi autorstvo priloga te tako osigurati anonimnost do završetka recenzentskog postupka.
 • sažetak opsega 100-150 riječi
 • do 10 ključnih riječi
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga ne smije prelaziti 7.000 riječi uključujući sažetak, tekst priloga, bilješke, popis literature i kratku biografsku bilješku.

Autori su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika prava za reprodukciju svih ilustracija, tablica, slika i prethodno objavljenih dužih citata (dužnost je autora osigurati točnost svih citata, naslova, imena i datuma, odnosno na adekvatan način citirati i navesti sve autore i literaturu na koje se pozivaju u svojim prilozima).

Osvrti i recenzije

Poslani prilozi trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom osvrta i dodatnim informacijama o recenziranom radu ili radovima (naslov, autor, izdavač, mjesto i datum izdavanja, broj stranica)
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst osvrta ili recenzije i biografska bilješka autora) ne smije prelaziti ukupno 2.000 riječi

Prijevodi književnih tekstova

Prijevodi književnih tekstova trebaju sadržavati sljedeće elemente:

 • naslovnica s punim naslovom i podnaslovom rada (ako postoji), ime autora i prevoditelja
 • tekst priloga s brojem riječi – opseg priloga (tekst priloga ili prijevoda, kratke biografske bilješke (do 150 riječi) autora i prevoditelja) ne smije prelaziti ukupno 7.000 riječi.

Autori su obvezni pribaviti suglasnost vlasnika prava i dozvolu za objavljivanje rada izvornog autora u njihovom prijevodu u [sic]-u.

Citiranje i formatiranje

Prije predaje završne verzije rada autori su dužni pregledati priloge i pobrinuti se za gramatičku i pravopisnu točnost. Radovi koji ne slijede osnovne upute formatiranja i citiranja mogu biti vraćeni autorima. [sic] primjenjuje MLA (Modern Language Association) standarde formatiranja teksta (2016. verzija), odnosno citiranja i navođenja korištene literature i bibliografije (MLA Formatting). Po primitku recenziranih radova, autori su dužni u roku od tri tjedna unijeti nužne ispravke i prilog ponovno poslati uredništvu časopisa. Uredništvo zadržava pravo da priloge redakcijski prilagodi jezičnim standardima i propozicijama časopisa. Rukopisi se ne vraćaju autorima. Časopis ne nudi financijsku naknadu autorima.

Za dodatne informacije i upite o postupku objavljivanja autori se mogu obratiti uredništvu [sic]-a slanjem dopisa na sljedeću adresu: sic.journal.contact@gmail.com.

Novi rok za predaju radova: 1. travnja 2019.

Predviđeni datum izlaska 18. broja časopisa: 15. lipnja 2019.

Download CfP (*.docx)