No. 1 - Year 12 - 12/2021
10.15291/sic/1.12

Note About Contributor(s)

Iris Spajić, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia

(iris.spajic@gmail.com)

Iris Spajić trenutno je asistentica na Filozofskom fakultetu Osijek u sklopu uspostavnog istraživačkog projekta Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća i doktorandica na poslijediplomskom studiju Književnost i kulturni identitet. Istraživački su joj interesi usmjereni na područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti s komparativnim pristupom i naglaskom na suvremenu proznu i dramsku književnost engleskog, njemačkog i hrvatskog govornog područja. Osim toga bavi se istraživanjem u području književnog prevođenja.